• Laat het maar spoken in Noord-Nederland – bewerking van het eerder geschreven artikel, nu toegepast op de situatie in Noord-Nederland. In opdracht van Kenniscentrum Herbestemming Noord, een samenwerkingsverband tussen Stichting DBF en de drie noordelijke steunpunten voor cultureel erfgoed (Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân).
 • Als de geest verdwijnt, komen de spoken – Europese lessen van grootschalige leegstand in krimpregio’s.” - Kennisnetwerk Gebiedsontwikkeling.nu, een initiatief van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft opgezet in samenwerking met diverse publieke en private partijen, publiceerde mijn artikel als voorproefje voor een in het najaar te verschijnen uitgebreider onderzoeksartikel dat ingaat op de lessen uit Europa voor Nederlandse krimpregio’s
 • “The potential fun of ghost towns” – Cultureel online magazine Overdose.am schreef over de fun die spookdorpen kunnen bieden, met culturele vrijhaven Ruigoord bij Amsterdam als voorbeeld. Het artikel gaat verder in op het momenteel tot cultureel dorp transformerende Bedepuszta in Hongarije en onze trip langs nog te ontdekken plekken.

Binnenkort hier meer artikelen die in de media verschijnen omtrent het thema Spookdorpen en onze reis.

Interesse in een artikel? Mail naar info@spookdorpen.nl

Denk aan thema’s als:

 • Bevolkingskrimp en plattelandsregio’s
 • Europese samenwerking
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit, kunst en cultuur
 • Reizen en avontuurlijk toerisme
 • Geschiedenis van een specifieke regio

Deze vakbladen en media hebben al interesse getoond in bijdragen voor, tijdens of na de reis:

 • Stichting DBF / Kenniscentrum Herbestemming Noord
 • Gebiedsontwikkeling.nu (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling)
 • Ruimtelijke Ordening Magazine (ROM B.V.)
 • S+RO Magazine (Platform 31)
 • Ruimtebestemming / Couleur Locale / Jaar van de Ruimte 2015
 • Ruimtevolk.nl
 • Reiz& Magazine
 • Overdose.am (lifestyleAmsterdammers)
 • Vice.com